Головна » Архів матеріалів
« 1 2 ... 21 22 23 24 25 26 »

 

У квітні місяці, учнями 2-А класу, було відвідано Ужгородський Держлісгосп у с. Кам'яниця. Учні прийняли участь у акції "Збережи ліс", кожен з учасницків екскурсії - посадив дерево.

Переглядів: 309 | Додав: Moderator | Дата: 29.05.2014

     Традиційно до Дня Перемоги учні 4-их класів нашого навчального закладу відвідують Пагорб Слави, щоб вшанувати пам'ять  І.А. Анкудінова, ім'я якого колись носила наша школа. Учні впорядковують його могилу та висаджують квіти.
      Бережемо пам'ять про тих, хто віддав своє життя заради щастливого сьогодення! 

 

Переглядів: 223 | Додав: Moderator | Дата: 07.05.2014

 

Відповідно до п. 3  ст. 18  Закону України „Про загальну середню освіту”, Статуту багатопрофільного ліцею „Інтелект” – ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11,  Положення про загальноосвітній навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України № 778 від 27 серпня 2010 р.) та Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл  (наказ  Міністерства  освіти  та науки України від 19.06.2003 р. № 389)  приймання учнів до багатопрофільного ліцею „Інтелект” - ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 здійснюється на конкурсній основі. З метою забезпечення відповідного рівня учнівського контингенту у зв’язку з тим, що в структуру навчального закладу входять як окремі підрозділи загальноосвітня школа та ліцей, для забезпечення високого рівня підготовки до ліцейного навчання у 5-7 класи загальноосвітньої школи проводиться добір учнів з відповідним рівнем навчальних досягнень.

Даний порядок конкурсного приймання до профільних класів за визначеними напрямами  схвалено на засіданні педагогічної ради ліцею (протокол  № 3  від  28 березня  2014 р.).

Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

 

 

 

ІІ.  Організація  конкурсу

 

 1. У конкурсному відборі можуть брати участь учні  навчальних закладів незалежно від місця проживання. До участі в конкурсі допускаються учні підставі  заяви, що подається батьками на ім’я директора навчального закладу, табеля успішності  або свідоцтва про базову  загальну середню освіту, копій дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраного профілю та відображають їх навчальні та творчі досягнення.

 

 1. Для проведення конкурсних випробовувань у навчальному закладі створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора. Головою конкурсної комісії є директор навчального закладу або його заступник. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. З кожного предмета зі складу членів конкурсної комісії створюється  предметна комісія, чисельність та склад якої визначається  адміністрацією ліцею самостійно.

 

 1. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається навчальним закладом.

 

 1. Правила конкурсного прийому, умови і терміни його проведення доводяться до відома загалу не пізніше ніж за два місяці до початку  конкурсу  через  оголошення  у  приміщенні  навчального  закладу.

 

 1. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні навчального закладу вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, теми та взірці творчих робіт, порядок їх оформлення  та  подання.

 

 1. Адміністрація ліцею самостійно визначає види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань.

 

 1. Конкурсні випробування  проводяться у такі строки:

основне -  з  16 по 20 червня 2014 р.,

додаткове  -  з  20  по 27 серпня 2014 р.    

Додаткове конкурсне випробування може відбуватися й протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне.

 

 1. Зарахування учнів до загальноосвітніх класів більш ранніх ступенів навчання, що входять до складу навчального закладу, відбувається за наявності вільних місць та за результатами навчальних досягнень учня у попередньому навчальному закладі.

 

ІІІ.   Проведення  конкурсу

 

 1. Конкурсні випробування для учнів 8 – 11-х класів ліцею проводяться з окремих навчальних предметів, в усній або письмових формах за визначеними завданнями  (диктант, письмова робота з творчим завданням, усне опитування за білетами, тестування – в тому числі комп’ютерне, захист творчих робіт, тощо).

 

 1. Без конкурсного відбору зараховуються переможці та призери  ІІ, ІІІ та ІУ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових предметів, переможці ІІ та учасники й переможці ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідних робіт членів МАН, випускники 9-х класів, які отримали  свідоцтво з відзнакою. У такому випадку учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

 

 1. Учні 7-х класів ліцею “Інтелект” – ЗОШ № 11, які протягом поточного навчального року мають навчальні досягнення з визначених предметів на рівні 9 - 12 балів та зразкову поведінку, за рекомендацією вчителя – предметника, шкільного практичного психолога та рішення педагогічної ради закладу зараховуються  до профільних ліцейних класів без конкурсних  випробувань.

 

 1. Для інших учнів 7-х класів ліцею “Інтелект” – ЗОШ № 11 конкурсні випробування проводяться у червні та серпні  на загальних підставах.

 

 1. Завдання для конкурсних випробовувань, зміст яких має відповідати програмам ЗОШ відповідного класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів та затверджуються директором за погодженням з управлінням освіти Ужгородського міської ради.

 

 1. Конкурсні завдання  зберігаються у директора в запечатаному конверті, який відкривається в день випробування головою предметної комісії в присутності її членів та учнів - вступників. Не допускається  застосування тих самих завдань для випробувань, що відбуваються в різні дні.

 

 1. Обсяг і тривалість написання письмових робіт визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

 

 1. Для проведення конкурсного випробування вступникам видається папір зі штампом навчального закладу. Роботи учасників зберігаються в навчальному закладі протягом року у визначеному місці.

 

 1. Результати конкурсних випробовувань оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи ДПА.

 

 1. Результати конкурсного випробовуванння оголошуються не пізніше, ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами  вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

 

 1. Школярі, які хворіли під час проведення конкурсу, подають медичну довідку конкурсній комісії, на підставі якої їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни яких визначає директор.

 

 1. Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних та повторних випробувань не допускаються.

 

ІV.   Порядок  зарахування

 

 1. Конкурсне приймання відбувається згідно з визначеним рейтингом (балом), який  схвалено  рішенням  педагогічної  ради: учень повинен набрати не менше 7 (сім)  балів з кожного навчального профільного предмету, винесеного на конкурс.

 

 1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться після оголошення результатів конкурсу та  подання  всіх  необхідних документів.

 

 1. Для зарахування до ліцею подаються  наступні  документи: копія свідоцтва про народження, відповідно оформлена особова справа з попереднього навчального закладу з характеристикою учня, медична картка встановленого взірця.

 

 1. Якщо батьки учнів не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом 3-х робочих днів з дня оголошення результатів конкурсу. Апеляційна комісія розглядає апеляцію протягом трьох днів з дня її подання. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється. Якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, вони можуть звернутись до апеляційної комісії управління освітою Ужгородської міської ради, рішення якої є остаточним.

 

 1. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до ліцею „Інтелект”, продовжують навчання у закладі, де вони навчались до участі у конкурсі або переводяться на навчання у інші заклади міста в установленому порядку.

 

 1. Учні, які зараховані до ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця проводиться додаткове конкурсне приймання. Відрахування проводиться в установленому порядку за сприяння управління освіти Ужгородської міської ради.

 

 

 

V.   Контроль  за  проведенням  конкурсу

 

 1. Директор багатопрофільного ліцею „Інтелект” – ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 несе персональну відповідальність за дотримання  вимог даного Порядку.

 

 1. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до ліцею здійснює  управління освіти Ужгородської міської ради.

 

 

Схвалено рішенням педагогічної ради

(протокол № 3 від 28.03.2014 р. )

Переглядів: 696 | Додав: Moderator | Дата: 06.05.2014

 

Фінальна гра сезону Шкільної Ліги КВН відбувалася в атмосфері неймовірної підтримки вболівальників. У залі не було вільного місця! І Команди-фіналісти не підвели: показали хорошу, рівну, смішну гру. 

За звання Чемпіона Шкільної Ліги КВН змагалися 5 команд: 

«Тік-так» (ЗОШ №3)
«Выше баллы» (ЗОШ №8)
«От звонка до звонка» (ЗОШ №11, ліцей «Інтелект»)
«Антитіла» (ЗОШ №15)
«Вхід у змінному взутті» (гімназія)

Зіграли школярі три конкурси: музичне привітання, розминку та фрістайл. Додати балів до загального рейтингу командам допомогли їх вболівальники, які теж змагалися за звання найкращої групи підтримки. У підсумку кращими стали тіфозі ЗОШ №8 (які були найгучнішими!) і додали до активу своєї команди 1 бал. 

Закарпатська Ліга традиційно долучається до благодійної акції фонду "Серце до серця". От і цього разу КВНівці та їх глядачі не залишилися осторонь і допомогли коштами діткам із вадами зору. 

Команди по-музичному представлялися у конкурсі стартової пісні. "Антитіла" на мотив "Червоної рути" нагадали всім присутнім у залі як гуляють на "солодких столах" у 9-класі. "Тік-так" заспівали про квітень, фотки і сакуру. "Выше баллы" присвятили пісню татові (який забув забрати сина із полового будинку), а "От звонка до звонка" наголосили: "співають для всіх однаково". "ВУЗВ" ж презентувало гімназійний хор "Дафтпанчата". 

Сміливо можна казати, що переможців гри визначила розминка. Діти смішно відповідали на запитання та дотепно коментували картинки, звісно, вдавалося не все, але багато що справді порадувало (до слова, "дорослим" командам є чому повчитися у школярів!). 

Ну, а у фрістайлі був повний веселий "компот" з жартів, танців та співів. Тут вам і білочка, яка живе на сакурі, і роми на прем'єрі "Залізної людини", і два голуба, які змагаються на Театральній, і "поливанки", які можливі тільки в Ужгороді, і жінка-маршрутчик, і освідчення у 5 класі, і дуже голодний хлопчик в "Апріорі", і виступи з "мером", і об'єднання фільмів "Ной" та "Титанік", і сільська версія реклами дезодоранту "Old Spice", і казка від тата дуже авторитетного третьокласника... Драйвово, зіграно, цікаво та по-дитячому щиро. Школярі зізналися: "КВН - змінив наші життя"... 

Одначе, серед кращих потрібно визначати найкращого. Завдання у журі було надскладним!
Цьогоріч, після 10-річної перерви, титул Чемпіона Шкільної ліги отримують "От звонка до звонка" (ЗОШ №11)! Срібними стали "Антитіла" (ЗОШ №15) і замкнули призову трійку - гімназисти "ВУЗВ".
Команди "Тік-так" та "Выше баллы" вітаємо із вдалим дебютом участі в головному фіналі сезону Шкільної ліги (попри все, він таки вдалий!), далі - буде!..

Вітаємо команду-чемпіона, їх керівників та 11-ту школу із Чемпіонством! 
Всім-всім: ні в якому разі не засмучуватися! Адже все тільки починається! І переглядаючи такі потужні ігри, віриться: попереду смішне та сильне Майбутнє! Стережіться, дорослі команди, у спину уже потихеньку дихають талановиті, драйвові та сповнені сил, енергії молоді КВНівці! 

Сезон Шкільної Ліги завершено, імена переможців відомі, але ЗЛ КВН продовжує активну роботу! Уже 5-8 травня у ПАДІЮНі відшумлять півфінальні ігри "дорослої ліги": ПАДІЮН, початок - 19.00! 

Школа КВН працює щонеділі! 

Грайте в КВН, ходіть на КВН, дивіться КВН та любіть КВН! 
До наступних зустрічей! 
"Не ходіть по іншим Лігам, адже ми - найкращі"! 
Зустрінемося!

Сашка Артюхина

Фотозвіт тут

Переглядів: 282 | Додав: Moderator | Дата: 25.04.2014

Протягом 2013 -2014 н.р. БПЛ «Інтелект»--ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Ужгородської міської ради бере участь у Всеукраїнському освітньому конкурсі «Education» . Тому з 11 по 18 квітня на базі навчального закладу  проходило тестування надновітнього навчального мультимедійного  обладнання фірми «Epson».  Учителі - предметники та учні із задоволенням взяли участь в апробації   проектора та електронних ручок, камери та принтера-сканера-ксерокса і зробили висновок, що ці прилади набагато підвищують ефективність уроку, є зручними в користуванні та дають великі можливості для проведення різних видів робіт , які неможливі без такого обладнання . 

 

Переглядів: 203 | Додав: Moderator | Дата: 18.04.2014

Екскурсія в етнографічний музей на вситаву до 200 річча з дня народження Т.Г. Шевченка

Переглядів: 227 | Додав: Moderator | Дата: 17.03.2014

13.03 - урок пам'яті великого Кобзаря


Переглядів: 208 | Додав: Moderator | Дата: 17.03.2014

13. 03. Покладання квітів до пам’ятника Шевченка і виразне читання поезій біля монумента Кобзаря


Переглядів: 223 | Додав: Moderator | Дата: 17.03.2014

03.03 - 07.03 пройшла виставка "Шевченко - очима юних художників"

Переглядів: 194 | Додав: Moderator | Дата: 17.03.2014

14.03 проведено брейн-ринг: "Щоб наша слава не пропала"

Переглядів: 203 | Додав: Moderator | Дата: 17.03.2014